Ny undersökning: Dieselbilar är miljöbovar

IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt 30.000 bilar i Göteborgstrakten, varav 9.000 dieselbilar. Resultaten visar att även nya dieselbilar släpper ut ungefär fem gånger så mycket...
Annons

IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt 30.000 bilar i Göteborgstrakten, varav 9.000 dieselbilar. Resultaten visar att även nya dieselbilar släpper ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider, NOx, jämfört med lagkraven. Men för första gången ser man också en förbättring – hos de senaste bilarna som uppfyller avgasnormen Euro 6.

”Det här bekräftar vad vi tidigare befarat; att även de senaste dieselbilarna har höga utsläpp av kväveoxider,” säger Åke Sjödin, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. ”Det visar att lagstiftningen och tidigare utsläppskontroller tyvärr inte har fungerat som de ska.”

Undersökningen är intressant på flera sätt, framför allt för att det är första gången som kunnat se hur de senaste dieselmodellerna – som uppfyller Euro 6 – presterar i verkligheten. Många av de nyare dieselmodellerna använder AdBlue-insprutning för att få ner NOx-nivåerna, en teknik som använts under flera år på lastbilar. Volvo inför AdBlue på sina dieselmotorer under hösten 2017.

Den nya reningstekniken visar sig vara betydligt bättre än det som används på bilar som uppfyller avgasnormen Euro 5. Minskningen för Euro 6 bilarna är cirka 60 procent, jämfört med Euro 5. Även lastbilar och bussar som uppfyller Euro 6 uppvisar betydligt lägre utsläpp jämfört med äldre avgasnormer.

Men även om Euro 6 innebär en märkbar förbättring av NOx-utsläppen är det totalt sett en dyster nivå som redovisas av IVL Svenska Miljöinstitutet. De personbilar som uppfyller avgasnormerna Euro 5 och Euro 6 står idag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av kväveoxider, ungefär lika mycket som all lastbilstrafik i Sverige släpper ut. Undersökningen visar också att förbättringen från Euro 2 till Euro 5 är mycket liten, i praktiken.

Skillnaderna mellan biltillverkarna är stora, berättar IVL Svenska Miljöinstitutet. I rapporten visar man att exempelvis Volkswagen – som ertappades med avgasfusk hösten 2015 – har bland de högsta utsläppen bland Euro 5 bilarna, samtidigt som VW:s Euro 6 bilar uppvisar mycket låga NOx-utsläpp.

Renault utmärkte sig negativt bland Euro 6 bilarna. De tolv Renault-bilar som uppmättes gav mer än dubbelt så höga NOx-utsläpp som de sämsta bilarna och sju gånger mer än de bästa.

Undersökningen visar också ett tydligt samband mellan utsläppsmängd och temperatur. Ju kallare väderlek, desto större utsläpp av NOx.

Inte oväntat var det en klar majoritet av Volvomodeller som uppmättes, övriga bilmärken stod för en mycket mindre andel. Eftersom det fanns så många Volvobilar med i undersökningen gick det också att se skillnaderna mellan modeller, motorer och årsmodeller. Här utmärker sig Volvos 1,6-liters diesel (Euro 5) som den motor som släpper ut mest NOx. Volvos större dieselmotorer på 2,0 och 2,4 liter har en lägre nivå av NOx-utsläpp.

 

 

Ladda ner rapportenOn-Road Emission Performance of Late Model Diesel and Gasoline Vehicles as Measured by Remote Sensing” från IVL Svenska Miljöinstitutet. Pdf-dokument.

 

Ny undersökning: Dieselbilar är miljöbovar
För bilarna som uppfyller avgasnormen Euro 5 är inte skillnaderna dramatiska, men de sämsta (Renault och Fiat) släpper ändå ut dubbelt så mycket som de bästa (Volvo, Mercedes, Audi, BMW och Toyota).
Ny undersökning: Dieselbilar är miljöbovar
Bilarna som uppfyller avgasnormen Euro 6 har generellt sett betydligt lägre NOx-utsläpp. Med ett undantag: Renault, som uppenbarligen har en del att förklara. Man kan också notera att Volkswagen, som avslöjades med avgasfusk på Euro 5 bilar, tillhör de allra bästa när det gäller avgasreningen på Euro 6 bilarna.
Ny undersökning: Dieselbilar är miljöbovar
Eftersom mätningen gjordes i Göteborg är det inte oväntat att det ingår väldigt många Volvobilar. De är så många att det med god statistisk säkerhet går att ta fram skillnaderna mellan modellerna och de olika dieselmotorerna. Här syns det att lilla 1,6-liters dieseln från Ford (som i grunden är en PSA-motor) presterar sämst när det gäller NOx-utsläpp. Volvos egna fyr- och femcylindriga dieselmotorer har lägre utsläpp och de senaste med Euro 6 rening är klart bäst, som väntat.
Annons
Annons
Rulla till toppen