Tyska domen: Miljontals dieselbilar kan få körförbud

Försäljningen av dieselbilar har fallit kraftigt i Europa sedan Volkswagens dieselskandal. På tisdagen kom ytterligare ett dråpslag då miljontals dieselbilar i Tyskland nu riskerar körförbud.

Tyska domen: Miljontals dieselbilar kan få körförbud
Tyskland har öppnat för dieselförbud.

Den tyska federala förvaltningsdomstolens dom öppnar för kommunala körförbud. Det nu är fritt fram att införa restriktioner för dieselfordon i innerstäderna eller på hårt trafikerade vägar i uppåt 70 städer, däribland Stuttgart, Mercedes födelseort.

Av de 15 miljoner dieselbilar på Tysklands vägar har endast 2,7 miljoner Euro-6-teknik. Resterande har avgasnormen Euro 5 eller sämre och kan potentiellt drabbas av körförbud. 

"Det här kommer sannolikt att återspeglas i en fortsatt nedgång för antalet sålda dieselbilar och andrahandsvärdet", säger en analytiker på Evercore ISI till Reuters.

Försäljningen av dieselbilar har fallit snabbare i Europa sedan Volkswagen-skandalen, och med rädslan för körförbud sjänk efterfrågan kraftigt i Tyskland under det senaste året. Analys-fötetaget Barclay förutspår nu att andelen dieselbilar i Europa kan sjunka till 27 procent redan 2025, från hela 52 procent 2015.

Det är oklart hur körförbuden ska regleras i praktiken. Stora kommuner varnar för kaos och polisfacket säger att man saknar resurser att kontrollera bilarna.

Vad som händer i resten av världen återstår nu att se.

"Detta är en banbrytande dom och vi förväntar oss att den är starkt prejudicerade för liknande åtgärder i hela Europa", säger en analytiker på Evercore ISI.

Paris, Madrid, Mexico City och Aten har planer på att förbjuda dieselbilar i stadskärnor år 2025, medan Köpenhamn uppger att vill förbjuda nya dieselbilar att komma in i staden så snart som nästa år.

I Sverige har vi också ett dieselförbud att vänta om förslaget om miljözoner i Stockholm går igenom.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Dieselförbud är helt rätt väg att gå.
69
223