Nya dieselbilar släpper ut fem gånger mer kväveoxid än tillåtet

Den senaste avgasklassen, Euro 6, innebär förbättringar, men fortfarande släpper dieselbilar ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider än lagkravet anger. Utsläppen av skadliga partiklar har dock minskat till mycket låga nivåer.

Utsläpp av kväveoxider i verklig körning för dieselpersonbilar i olika Eurostandard. Den svarta linjen visar utsläppsstandarden.

I en ny studie har data från över 700.000 fordon sammanställts för olika luftföroreningar som kväveoxider och partiklar. Mätningarna har gjorts i Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien mellan 2011 och 2017. Rapporten innehåller data för alla euroklasser samt olika bilmärken och modeller.

Studien har fokus på dieselfordonens verkliga utsläpp, särskilt Euro 5 och 6. Analysen visar att utsläpp av hälsofarliga kväveoxider i verklig körning inte har påverkats av EU:s utsläppsregler utan är i stort sett oförändrade mellan klasserna Euro 1 och Euro 5.

"Lagstiftningen och tidigare utsläppskontroller har tyvärr inte har fungerat som de ska. Nu ser vi äntligen en minskning med Euro 6-bilarna, men fortfarande är det långt kvar innan de möter förväntningarna som ställs av lagkraven", säger Åke Sjödin, utsläppsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den genomsnittliga europeiska dieseldrivna Euro 5-bilen släpper ut mellan fem och sex gånger så mycket kväveoxid än vad standarden anger. För vissa bilmodeller överskrids gränsvärdet hela 40 gånger.

Hur stora utsläppen är beror också på den omgivande temperaturen, de ökar kraftigt när temperaturen sjunker under 20 grader samt när temperaturen är över 25 grader.

Dieselbilar i den senaste miljöklassen, Euro 6 släpper i genomsnitt ut ungefär hälften så mycket kväveoxid som Euro 5-dieselbilarna. Men utsläppen är fortfarande för höga – gränsvärdet överskrids med cirka fem gånger i verklig trafik. Europastudien bekräftar därmed tidigare mätningar som IVL (IVL Svenska Miljöinstitutet) har genomfört i Sverige.

Vad gäller partiklar visar studien att införandet av effektiva dieselpartikelfilter tillsammans med ny utsläppsstandard effektivt har minskat de verkliga utsläppen till mycket låga nivåer för Euro 5 och 6.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag kör en dieselbil med Euro 1-Euro 5.
11
31