Debatt: Stöldligor flyr Tyskland – flyttar till Sverige i stället

Låg upptäcktsrisk och låga straff gör att de internationella stöldligorna ser Sverige som ett drömland, ett smörgåsbord, skriver debattörer från bland annat Larmtjänst och Svensk Försäkring i en artikel publicerad på Svenska Dagbladet Debatt.

Bostadsinbrotten har ökat med 30 procent i Sverige sedan 2007. Samtidigt har bostadsinbrott har minskat med 30-40 procent i Norge och Finland. Även andra stöldbrott, som organiserade båtmotorstölder och bildelsstölder, har ökat i Sverige, medan det inte finns någon motsvarighet i grannländerna. Detta enligt artikelförfattarnas uppgifter.

Branschen uppger att man försöker förhindra brott bland annat genom att stödja Grannsamverkan samt införa bättre lås, smartare larm, spårsändare och DNA-märkning.

"Men det räcker inte", konstaterar man.

Tyskland uppges tidigare vara hårt drabbat av internationella stöldligor men att man där har lyckats vända trenden. 

"Tyvärr tyder mycket på att den tyska polisens framgångar bidrar till att stöldligorna flyttar sin verksamhet till Sverige i stället", skriver debattörerna.

Men branschen menar att det går att vända utvecklingen i Sverige.

"Sommaren 2016 genomförde polisen i Stockholm en riktad insats mot de ligor som stjäl bildelar i stor skala. En handfull poliser avdelades för insatsen. På några veckor lyckades man gripa ett stort antal personer och stölderna upphörde. Men nu är ligorna tillbaka igen med full kraft." 

Organisationerna som står bakom uppropet föreslår följade: 

• Att polisen får tillräckliga resurser att uthålligt verka mot de internationella stöldligorna.
• Utförsel av stöldgods bör klassas som smuggelbrott vilket skulle ge Tullen befogenhet att ingripa
• Strategisk bevakning av hamnar och andra utförselvägar för stöldgodset. Tekniska hjälpmedel som bland annat kameror, röntgenutrustning och utrustning som spårar illegala störsändare
• Straffskärpning för inbrottsstöld 
• Skadestånd bör regelmässigt krävas in från dömda gärningsmän även när tillgångarna finns i utlandet.
• Åklagare och domstolar behöver bli bättre på att bedöma om enskilda stölder är del av organiserad brottslighet. En särskild åklagare bör tillsättas för att bygga upp kompetens om de internationella stöldligornas tillvägagångssätt.
• Bättre samverkan med polis, rättsväsende och kriminalvård i de internationella stöldligornas hemländer 

Läs hela debattartikeln här

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag står bakom detta.
104
1