Ny EU-lag kan göra motorsport olagligt – kan innebära slutet för motorsport i Europa

Ny EU-lag kan göra motorsport olagligt – kan innebära slutet för motorsport i Europa

Utan att det blivit speciellt uppmärksammat är all motorsport inom EU hotad. Den nya EU-lagen berör alla motordrivna fordon, som måste vara försäkrade. Det finns inga undantag för tävlingsfordon eller de som endast körs på privat mark.

Europeiska rådet och Europaparlamentet ska i december rösta om att ändra lagtexten så att det – förhoppningsvis – blir ett tillägg som undantar motorsporten från försäkringskraven.

EU-kravet på försäkring för alla fordon förbjuder inte motorsporten. Men eftersom det är högst osannolikt att något försäkringsbolag skulle vilja försäkra bilar som ska användas till motorsport skulle lagen i praktiken göra motorsporten omöjlig.

Bakgrunden till lagförslaget är en uppmärksammad olycka då en slovensk lantbrukare stod på en stege och blev nedknuffad av en backande traktor. Traktorn, som lantbrukaren enbart använde på sin privata mark, var inte försäkrad och det ledde till en rättstvist.

Fallet kom upp till EU-domstolen och fick namnet "Vnuk-fallet" efter namnet på den slovenske lantbrukaren som skadades. För att inte liknande försäkringstvister ska uppstå igen bestämde EU:s medlemsstater att alla motordrivna fordon måste vara försäkrade.

Eftersom denna lag kommer omfatta alla motorfordon är även mc-branchen oroliga över vad som kommer ske. Intresseorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC, har i en skrivelse till Sveriges EU-parlamentariker meddelat att de gärna ser att Sverige behåller de undantag som idag finns i Trafikskadelagen som rör de som tävlar och tränar på ihägnat område.

Maria Nordqvist, internationell sekreterare på Sveriges MotorCyklister säger till oss på auto motor & sport att den nya lagen inte kommer innebära något förbud för motorsporten. Försäkringsbolagen kommer med all sannolikhet att erbjuda försäkringar för tävlings-mc. Däremot är hon rädd för att det även kan bli dyrare försäkring för de som inte ägnar sig åt motorsport, utan bara kör på landsväg.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Detta är oroväckande!
206
22