Kritik mot att förbjuda förbränningsmotorer – ”förbjud istället fossila bränslen”

I januariavtalet mellan S, C, L och MP så sägs i punkt 31 att det från 2030 ska vara förbjudet att sälja bensin- och dieseldrivna bilar. Det är att angripa utsläppsproblematiken från fel håll, det skriver flera miljödebattörer på Svenska Dagbladets debattsida idag

Det som de ser som det största problemet är att detta gäller fordon utrustade med bensin- och dieselmotorer generellt, alltså oavsett om motorerna är kompatibla med förnybara bränslen eller inte. Ett förbud mot bensin- och dieselbilar skulle därmed i praktiken också innebära ett förbud mot att driva förbränningsmotorer på förnybara bränslen, som till exempel matavfall, trä, rapsolja och palmolja.

"Från klimatsynpunkt finns det dock inga skäl att förbjuda dessa fordon. Det finns däremot mycket starka skäl att förbjuda drivmedel som är tillverkade av fossila råvaror – det gäller oavsett om de fossila drivmedlen utgörs av bensin, diesel eller till exempel fordonsgas."

Vidare skriver de att de delar den klimatoro som uttrycks i januariavtalet, men har svårt att se det logiska i ett totalförbud mot bilar som kan drivas med bensin- eller diesel. 

De föreslår istället ett totalförbud mot fossila drivmedel från 2040, och menar att ett sådant förbud skulle sända en tydligare signal och driva på utvecklingen av fossilfria bränslen. Något som de menar borde vara prioriterat eftersom fossilfria bränslen hade minskat utsläppen från hela fordonsparken, inte bara nya lättare fordon. 

"Vi uppmanar regeringen att koncentrera arbetet på att så snart som möjligt införa ett förbud mot de fossila drivmedlen istället för att förbjuda bilar som kommer att behövas även i det fossilfria samhället", avslutas debattinlägget.

De som skrivit debattinlägget är Cecilia Hult, projektledare hållbar mobilitet på IVL Svenska miljöinstitutet, Olle Hådell, miljöexpert fordon och bränslen, Lars Nilsson trafik-och miljöexpert, Magnus Nilsson, miljökonsult, Anders Roth, ansvarig för mobilitet på IVL Svenska miljöinstitutet och Frances Sprei, docent hållbar mobilitet på Chalmers Tekniska Högskola.  

Vill du läsa debattinlägget i sin helhet kan du göra det här.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Detta låter mycket vettigt.
192
32