”Kommunerna ser parkerings- och felparkeringsavgifterna som en inkomstkälla”

Jan Söderström, fd chef för sektionen för trafik och infrastruktur på Sveriges kommuner och Landsting samt vikarierande professor vid institutionen för trafikplanering på KTH, skrev på Dagens Nyheters debattsida igår att kommunerna i Sverige på ett felaktigt sätt använder parkerings- och felparkeringsavgifter som en inkomstkälla. 

I Tyskland har man istället ett system där felparkeringsavgifterna är bestämda av staten och som gäller i hela landet. En liknande lösning hade Jan Söderström gärna sett i Sverige, skriver han. Han exemplifierar med Hamburg, en stad som liknar Stockholm sett till trafikläge och befolkning. Där är ligger avgifterna för felparkering på mellan 150 till 300 kronor. I Stockholm ligger samma kostnad på mellan 750 och 1.300 kronor.

Ett annat exempel som Jan Söderström lyfter är parkering för moped klass 1 och motorcyklar i Stockholm. Tidigare kunde dessa fordonsgrupper parkera gratis på särskilt utmärkt platser, men inte längre. Våren 2018 infördes en parkeringsavgift även för denna grupp helt utan någon konsekvensutredning, enligt Söderström. Något syfte att ordna upp trafiken verkar alltså inte ha funnits – utan bara öka Stockholm Stads intäkter, skriver Jan Söderström. 

Jan Söderström efterlyser på sikt att regeringen omprövar det nuvarande systemet där kommunerna själva kan bestämma avgifterna. Parkeringsavgifter ska tas ut för att ordna upp trafiken, inte för att rädda en kommunal budget från underskott, menar Jan Söderström.

Vill du läsa hela Jan Söderströms debattartikel kan du göra det här.
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Väl talat, Jan Söderström!
60
5