Nytt förslag om kilometerskatt – landsbygden kan slippa beskattning helt

Nytt förslag om kilometerskatt – landsbygden kan slippa beskattning helt

I takt med att fossila drivmedel fasas ut och bilparken blir allt mer elektrifierad bör också ett nytt sätt att beskatta trafiken implementeras, det skriver sju forskare på Dagens Nyheters debattsida idag.

Enligt deras förslag bör skatten fördelas olika beroende på vilken bil man har och var i landet man kör den. De föreslår att man i mindre tätorter och på stora vägar betalar 1 krona per mil i skatt, och mellan 5 och 5,40 kronor per mil i storstäderna. Dessa belopp gäller om du kör bensin- eller dieselbil. För elbilar och laddhybrider föreslås ett avdrag på 10 till 20 procent.

På landsbygden förslår de att till och med kan bli kostnadsfritt. 

"En geografisk differentiering av vägskatten kan utformas på olika sätt. En förenklad differentiering, som på ett bättre sätt än i dag återspeglar de externa kostnader som trafiken orsakar, kan bestå av att ingen vägskatt tas ut på landsbygden." 

Bakom debattartikeln står forskarna Magnus Hennlock, Cecilia Hult och Anders Roth från IVL Svenska Miljöinstiutet. Tomas Kåberger och Frances Sprei från Chalmers Tekniska Högskola samt de oberoende miljökonsulterna Lars Nilsson och Magnus Nilsson. Läs debattinlägget i sin helhet här.

Deras förlag för ny vägskatt:

• I större städer blir vägskatten för bensin- och dieselbilar 5–5,40 kronor per mil medan laddbara fordon får en vägskatt på knappt 4,80 kronor per mil.

• I mindre städer och på större vägar blir vägskatten omkring 1,00 kronor per mil för bensin- och dieselbilar och 0,80 kronor per mil för laddbara bilar.

• På landsbygd tas ingen vägskatt ut för några fordon.

 

 
Jag tycker kilometerskatt verkar smart.
153
375