Domen mot reklam för miljövänliga laddhybrider: "Vilseledande"

Skoda och Mitsubishi får reprimander från Konsumentombudsmannen eftersom de inte kan bevisa att deras hybridmodeller är så miljövänliga som de påstår i sin marknadsföring.

Domen mot reklam för miljövänliga laddhybrider: "Vilseledande"
Man "värnar inte om miljön" enbart genom att köpa en laddhybrid från Mitsubishi. Skärmdump: Konsumentverket

Sveriges konsumenter blir allt mer miljömetvetna, något som även har inflytande på vilken bil man väljer att köpa. Därför marknadsför biltillverkarna gärna sina elbilar och laddhybrider som produkter som är bra för miljön.

Men att i annonser komma med svepande påståenden om att en bil är "grön" eller "värnar om miljön" är inte helt oproblematiskt, eftersom det inte nödvändigtvis är sant. Konsumentverket, KO, har särskilt hårda krav för just miljöpåståenden i annonser och har nyligen fällt bland andra Mitsubishi och Skoda för att vara vilseledande i sin marknadsföring.

Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, en av Sveriges mest sålda laddhybrider, beskrevs fram tills nyligen på företagets hemsida med orden "När du vill åka bekvämt, känna dig trygg och värna om miljön. En riktig SUV med unik fyrhjulsdrift." Ett påstående som enligt Konsumentverket är både vilseledande och otillbörligt. I sin bedömning skriver de att "påståendena är vaga och ospecifika och ger intrycket av att produkten inte har någon, eller endast en marginell, miljöpåverkan".

De skriver vidare att utsläppen vid körning visserligen kan vara mindre från en laddhybrid än en motsvarande bil som drivs helt av fossila bränslen. Men det räcker inte för att i marknadsföringen kunna påstå att bilen är miljövänlig.

"Konsumenter har svårt att bedöma vad som är sant. De har i allmänhet har blivit mer miljömedvetna men kunskapen har inte ökat i samma takt. Då måste man vara tydlig", säger Charlotte Söderlund, jurist på KO, i en kommentar till Auto Motor & Sport.

För att konsumenter inte ska bli vilseledda kräver KO att påståendet ska vara mer precist – att biltillverkaren berättar på vilket sätt bilen är miljövänlig. Påståendet ska också kunna bevisas. Dessutom är en bil inte nödvändigtvis miljövänlig även om den inte släpper ut några avgaser vid körning – när det ska bedömas om en bil är miljövänlig eller inte måste bilens hela livscykel räknas in. Tillverkningen av elbilar och deras batterier innebär också en påverkan på miljön.

"Bilar är alltid miljöbelastande produkter. Man får påstå att de har miljöfördelar, men då måste det klargöras att den fördelen är relativ jämfört med andra produkter", säger Charlotte Söderlund.

En hybridbil från Toyota garanterar inte frisk luft. Skärmdump: Konsumentverket

Även Skoda har nyligen blivit fällda av KO i ett liknande ärende, där de på sin hemsida placerat sina el- hybrid- och gasdrivna modeller i en kategori de kallar "kör grönt". Även det bedömer KO som vilseledande, och skriver att det bryter mot god marknadsföringssed. 

"Vi anser att "kör grönt" är ett vagt påstående – då måste man förklara varför det är grönt, vilken miljöfördel det är. Det är ofta ett problem med miljöpåståenden, att de är väldigt generella", säger Charlotte Söderlund.

Både Mitsubishi och Skoda har nu ändrat i sin annonsering. Mitsubishi har tagit bort formuleringen om miljövänlig, och på Skodas hemsida heter nu kategorin el- och laddhybridbilar "El/Hybrid" i stället för "kör grönt".

"Vi skickar brev till företagen där vi berättar vad vi inte tycker är okej. I de flesta fall rättar de sig frivilligt, men om de inte gör det har vi möjlighet att gå till domstol", säger Charlotte Söderlund.

Om KO ser ett behov av praxis, alltså ett vägledande domstolsbeslut, kan ett ärende bli rättssak ändå. Ett uppmärksammat exempel på det var när Volvo i början av 2000-talet påstod att modellen S60 var "en bil som renar luften från skadligt ozon" och som "Städar luften". Eftersom Volvo inte kunde bevisa att det var sant förbjöd marknadsdomstolen dem från att använda sådana påståenden.

Även Hyundai och Toyota har blivit tillrättavisade av KO för liknande brister i marknadsföringen de senaste två åren. Ett fall gällde när Toyota år 2018 såde in sina hybridbilar med orden "Vi väljer friskare luft. Vi väljer hybrid". Hyundai marknadsförde 2019 en vätgasbil med "Ingen CO2. Bara H2O. Alltid först. Ett framsteg i taget." Även här ansågs biltillverkarnas påståenden vara vilseledande och otillbörliga. 

Miljöaspekter är viktigt när jag väljer bil.
126
72

 

Läs också: