Giltigheten för godkända körkortsprov förlängs

Transportstyrelsen minskar antalet körkortsprov för att minska spridningen av coronavirus. Som en följd av detta förlängs giltigheten på proven till sex månader för att alla ska hinna genomföra både teori- och körprov.

Giltigheten för godkända körkortsprov förlängs
Foto: Liza Simonsson
  • Den som har ett godkänt kunskapsprov eller körprov som har genomförts före den 1 mars 2020 och som fortfarande är giltigt den 30 mars 2020 får förlängd giltighetstid till 6 månader från dagen för provet.
  • Den som har ett godkänt kunskapsprov som har genomförts mellan den 1 mars 2020 och fram till den 30 september får förlängd giltighetstid till 6 månader från dagen för provet.
  • Kunskapsprov som genomförs efter den 30 september får sedan som i dag åter 4 månaders giltighetstid.
Helt rätt beslut!
20
4