Stockholms stad kräver att trängselskatten pausas

Trafiken i Stockholm har minskat markant under coronakrisen och alla som inte jobbar med samhällskritisk verksamhet uppmanas att ta bil istället för att åka kollektivt. Nu är det läge att pausa trängselskatten, menar Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Stockholms stad kräver att trängselskatten pausas
Foto: Getty Images

– Vi har ingen trängsel idag. Passagerna har minskat med 20-25 procent. Så just nu finns det ingen anledning att ha trängselskatt. Alla som behöver ska kunna ta bilen under coronakrisen, säger Daniel Helldén till Sveriges Radio P4 Stockholm.

Stockholm stad bestämmer inte över trängselskatten. Den regleras i lag och då krävs det beslut i riksdagen för att få till en ändring.

Daniel Helldén vill gärna se att lagen ändras så att kommunerna som hela tiden följer trafikflödena själva ska få besluta över när trängselskatt ska gälla. 

 

Daniel Helldén. Foto: Fredrik Hjerling

Stockholm stad kan däremot besluta om parkering på stadens gator - och det har de nu gjort med anledning av coronakrisen. Anställda inom vården, hemtjänst och äldreomsorg kommer att kunna få parkeringstillstånd som gör det lättare för dem att ta bilen till jobbet. 

– Vi måste underlätta att anställda inom samhällsviktiga yrken kan ta sig till jobbet utan att riskera att bli smittade. Inte minst nu när både SL och Folkhälsomyndigheten faktiskt uppmanar människor att inte åka kollektivt, säger Daniel Helldén till SVT.

De tillfälliga P-tillstånden ger gratis parkering på stadens parkeringsytor och där det råder parkeringsförbud för andra. Staden kommer också att upprätta extra parkeringsplatser utanför större vårdinrättningar där bara det tillfälla p-tillståndet gäller.

Respektive arbetsgivare ansöker om p-tillstånd hos kommunen och delar sedan ut dem till de anställda.

Stockholm stad vill också underlätta för dem som vill cykla eller köra motorcykel och upprättat fler parkeringsplatser för cykel och MC. Det blir också gratis parkering för motorcyklar. 

– MC tar mindre utrymme än bilar, samtidigt som det är enklare att hålla den sociala distansen än i kollektivtrafiken, säger Daniel Helldén.

 
Helt rätt Daniel!
148
6