Renault tillkännager sparpaket

Renaultgruppen planerar att minska sina kostnader med mer än två miljarder euro under tre års tid. Planen är effektivisera, förenkla processer, minska antalet fordonskomponenter och justera industrikapaciteten.

Renault tillkännager sparpaket

Genom att minska kostnaderna ska koncernen återfå sin konkurrenskraft och även säkerställa den långsiktiga utvecklingen i Renault-Nissan-Mitsibishi alliansen, men även stärka den. Effektivisering inom koncernen, förenkla processer, minska antalet fordonskomponenter och justera industrikapaciteten är en del av planen för att minska kostnaderna.

Anledningen till besparingarna sägs vara svårigheter som koncernen stött på, den snabba ekologiska omställningen, samt den stora bilindustrikrisen de står inför. Cirka 14.600 arbetstillfällen, varav 4.600  Frankrike försvinner. Dessutom kommer produktionen av antalet fordon minska fram tills 2024 från fyra miljoner till 3,3 miljoner. 

"Jag har förtroende för våra tillgångar, våra värderingar och företagsledningen att lyckas med den planerade omstruktureringen för att säkerställa företagets hållbarhet och dess utveckling på lång sikt. Med stöd av våra Allianspartners kommer vi att kunna uppnå våra mål och göra Renaultkoncernen till en viktig aktör inom bilindustrin under de kommande åren, " säger Jean-Dominique Senard, styrelseordförande för Renault.

Genom att förbättra effektiviteten och minska konstruktionskostnaderna ska man minska kostnaderna med cirka 800 miljoner euro, Optimering av produktionsbesparingar på cirka 650 miljoner euro och även en ökad effektivitet av supportfunktioner, cirka 700 miljoner euro. Totalt sparas mer än 2 miloner euro. Omorganseringen kostar cirka 1,2 miljoner Euro. 

 

 
Renaultgruppen kommer sälja fler bilar tack vare sparpaketet
6
16