Svenska förare tycker sig kunna teorin – anser andra har dålig koll

Sju av tio svenska bilförare anser att kommer ihåg det mesta från teoriprovet de tog för att få körkort. Samtidigt tycker närmare hälften att andra bilförare har dålig koll, visar en ny undersökning. En majoritet vill se att fortbildningskrav införs.

Självförtroendet är stort bland svenska bilförare, visar en ny undersökning utförd av Novus på uppdrag av försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

Sju av tio (69 procent) svenskar anser att de i ganska eller mycket hög utsträckning kommer ihåg teorikunskaperna från när de tog körkort. Samtidigt upplever drygt hälften (46 procent) att andra bilförare har ganska eller mycket dålig koll.

– Självsäkerheten kring den egna kunskapsförmågan är störst bland unga som haft körkort i upp till tio år och minskar sedan med åldern, men gemensamt för alla åldersgrupper är att man i låg utsträckning litar på sina medtrafikanters kunskaper, säger Stefan Brala, motorexpert på Trygg-Hansa i ett pressmeddelande.

Fler män än kvinnor anser sig i mycket hög utsträckning komma ihåg teorikunskaperna från när de tog körkort – 72 procent jämfört med 65 procent bland kvinnorna som svarat på undersökningen.

– Män litar i högre utsträckning än kvinnor på den egna förmågan och män har också lägre tilltro än kvinnor på andras förmåga, säger Stefan Brala.

Störst okunskap om miljöfrågor

Drygt var fjärde (28 procent) bilförare upplever att de tappat mest kunskap om trafikregler, medan var femte (21 procent) uppger miljö och var tionde (11 procent) fordonskännedom och manövrering som sina svagaste teoriområden.

Det är främst de som haft körkort en kortare tid (upp till 10 år) som uppger att de tappat mest kunskap inom fordonskännedom och manövrering. Bland de som haft körkort i 11–40 år uppger 24 procent att de främst saknar kunskaper inom miljö.

Många kuggar dock på den kontrollfråga om miljö som inkluderades i undersökningen: "Vilken av följande åtgärder är effektivast för normalbilisten när det gäller att minska sin bränsleförbrukning?". De möjliga alternativen och andelen som svarade vad var:

  • Att köra med rätt lufttryck i däcken (42 procent).
  • Att köra så att man undviker hårda inbromsningar (40 procent).
  • Att undvika att köra med takbox (8 procent).
  • Att använda elektrisk motorvärmare (5 procent).

Det korrekta svaret är att undvika hårda inbromsningar. 60 procent av deltagarna i undersökningen svarade alltså fel.

Majoritet för regelbundna teoriprov

En majoritet är för införandet av fortbildningskrav, det vill säg att det ska vara obligatoriskt för bilförare att regelbundet uppdatera sina teorikunskaper. Utav de 62 procent som är för tycker var femte (19 procent) att de bör ske var femte år. Fler (41 procent) tycker dock att det bör ske var tionde år.

– Vår skadestatistik visar att unga förare är mer skadebenägna än äldre, men vi som haft körkort länge kan inte slappna av bakom ratten för det. Trafikregler, trafikskyltar och rekommendatione ändras regelbundet och det gäller att hålla sig uppdaterad för att köra så säkert som möjligt i trafiken. Jag tycker att det är bra att bygga på exempelvis sina miljökunskaper om man har haft körkort länge. Det var först 2008 som miljörelaterade frågor fick ett eget område på teoriprovet och många som har haft körkort länge saknar kunskap inom det området helt och hållet, säger Stefan Brala.

Om undersökningen

Trygg-Hansa skriver följande om undersökningen: "Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa under perioden 16 - 21 december 2020. Målgruppen var män och kvinnor i åldern 18-79 år som har B-körkort för personbil och lätt lastbil som är utfärdat i Sverige. Deltagarfrekvensen var 65 procent. Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat."

 
Jag skulle klara teoriprovet idag.
36
19
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.