Nya förslaget som kan ta död på privatbilismen

Bilens 70-åriga dominans kan vara hotad – enligt nytt förslag.

Nya förslaget som kan ta död på privatbilismen

I över 70 år har bilen varit central i stadsplanering och i detaljplaner för nya byggnader och stadsdelar. Exempelvis har kommunerna och ansvariga byggföretag varje gång det byggs nytt ett ansvar säkerställa att det finns tillräckligt med parkeringar, transportlösningar och så vidare.

Bilen har alltså haft en central roll.

Enligt ett nytt lagförslag som lämnats in till regeringen så tappar bilen, i den bemärkelsen, sin särställning när man planerar för nya bostadsområden. Istället ska nya bostadsområden planeras så att behovet av biltransporter hålls nere. 

I förslaget står det: "Vidare ingår att utreda om kommunen i högre utsträckning än i dag bör kunna avstå från att kräva att en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon."

Rörelsefriheten ska istället säkerställas bil- och cykelpooler, med gång- och cykelvägar och bättre utbyggd kollektivtrafik och andra typer av mobilitetstjänster.

– Det behöver inte vara den egenägda bilen som ska dominera utan samtliga transportslag ska planeras likvärdigt av kommun. Nu kan man planera för färre p-platser till förmån för krav på mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. Det nya förslaget ger kommuner större möjligheter för planering av hållbara transporter, säger den särsklida utredaren Johan Edstav till Dagens Industri.

Förslaget lämnades in till bostadsminister Märta Stenevi (MP) tidigare i veckan. Du kan läsa det i sin helhelt här.

 

Ett mycket bra förslag!
73
586
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.