Svenskarnas dom: Tillbaka med skrotningspremien

Svenska bilister vill inte att drivmedelsskatten höjs och vill ha tillbaka skrotningspremien.

Svenskarnas dom: Tillbaka med skrotningspremien

2007 avskaffades skrotningspremien och ansvaret för återvinning av uttjänta fordon och komponenter flyttades från konsument till producent. En lösning svenska bilister uppenbarligen inte är helt nöjda med.

Enligt en undersökning gjord på uppdrag av Kvdbil är just skrotningspremien för bilar med höga utsläpp en av de miljöreformer som gärna vill ha återinförda.

­– Det breda stödet tolkar jag som att det finns ett stort intresse för att byta ut sin gamla bil, om man bara får lite ekonomisk hjälp. Många tänker nog att premien kan användas som del av en kontantinsats för att köpa en nyare bil med lägre utsläpp, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Vad man inte vill se är en höjning av bränsleskatten. 76 procent av de tillfrågade är negativ till en sådan lösning. Istället vill man, förutom ett återinförande av skrotningspremien, se satsningar på laddstolpar och högre miljöbilsbonus.

– För att klara omställningen behövs både piska och morot. Men politiken fokuserar nog för mycket på det ena och för lite på det andra. Det är upp till politikerna att skapa förutsättningar och underlätta för förändring. Tyvärr visar den här undersökningen, med några få undantag, att det som efterfrågas mest kanske är det som prioriteras minst, säger Daniel Odsberg.

 

Miljösatsningar som svenskarna vill se

Satsning Andel positiva
Skrotningspremier för bilar med höga utsläpp 73 %
Stöd så fler laddstolpar för elbilar byggs 71 %
Sänkt skatt på biodrivmedel 61 %
Ökade miljöbilspremier 55 %
Miljözoner och andra förbud mot biltrafik 38 %

 

Miljösatsningar som svenskarna inte vill se

Satsning Andel negativa
Höjd bensin- och dieselskatt 76 %
Höjda parkeringsavgifter i tätorter 75 %
Minskade infrastruktursatsningar 75 %
Höjd fordonsskatt för bilar som drivs på fossila bränslen 66 %
Fler och/eller höjda trängselskatter 62 %
Jag instämmer med undersökningen.
177
21
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.