Tysklands ”vita guld” kan räcka till 400 miljoner elbilar

Stora fyndigheter av litium har upptäckts långt under Rhenfloden i sydvästra Tyskland. Nu vill flera företag utvinna det värdefulla ämnet som används i elbilars batterier.

Tysklands ”vita guld” kan räcka till 400 miljoner elbilar
Tusentals meter under floden Rhen ska det finnas stora fyndigheter av det "vita guldet", litium (på bilden litiumkarbonat).

Utan litium inga elbilsbatterier, skulle man kunna säga idag. Det oumbärliga ämnet används i allt större mängder för produktionen av batterier till både elbilar och elektronikprodukter.

Den växande elbilsindustrin i världen skriker efter ämnet som framförallt utvinns i dagbrott i Australien och saltöknar i Sydamerika (inte minst Salar de Uyuni i Bolivia).

EU:s importberoende är därför stort, men det kan komma att ändras. Forskare vid Karlsruhes tekniska universitet KIT har upptäckt stora fyndigheter i den övre Rhendalen i sydvästra Tyskland. I området finns i dag flera kraftverk som pumpar upp geotermiskt vatten från ett djup på uppåt 40 kilometer för att alstra klimatneutral energi, så kallad bergvärme. 

Det visar sig att det salta vattnet innehåller stora mängder av både litium och andra mineraler. Geologer uppskattar att det tillräckligt med litium i det drygt 300 km långa området för att tillverka batterier för fler än 400 miljoner elbilar, skriver Reuters.

Det finns dock problem. Området är tätbefolkat och troligtvis skulle lokalbefolkningen motsätta sig storskaliga utvinningsprojekt. Exempelvis ledde borning efter bergvärme 2007 till att underjordiska lager av gips svällde så mycket att flera hus lyftes och skadades i den pittoreska byn Staufen i området, noterar Reuters.

Det är inte heller säkert att utvinningen kommer vara ekonomiskt lönsam, menar dess kritiker.

Inga problem, menar det tysk-australiensiska startupföretaget Vulcan Energy som vill utvinna litiumet från det geotermiska vattnet genom att helt enkelt bygga bergvärmekraftverk som också kan filtrera ut litiumet ur det. Företaget vill investera 170 miljarder kronor i projektet, och har hittills samlat in ungefär 750 miljoner av den summan.

Den processen skulle vara precis lika klimatneutral som dagens energiproduktion i området. Man bedyrar även att lokalbefolkningen inte skulle störas av något oväsen från utvinningen.

Företaget borde få grönt ljus för sin satsning!
291
69
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.