Tröga tillståndsprocesser stoppar nya snabbladdare: ”Inte bra alls”

Ett år efter regeringens miljonsatsning på publika snabbladdare i glesbygd står inte en enda av de som beviljats stöd färdig, rapporterar TT.

Tröga tillståndsprocesser stoppar nya snabbladdare: ”Inte bra alls”

Det råder brist på publika laddpunkter i Sverige, visar tidigare granskningar från både M Sverige och Stockholms handelskammare. Medan det nu rullar över 200.000 laddhybrider och elbilar på svenska vägar finns det bara strax över 13.000 laddstolpar som är öppna för alla i hela landet.

Medan försäljningstakten på laddbara bilar ökat ordentligt de senaste åren har utbyggnaden av laddinfrastrukturen i landet gått desto trögare. Det gäller i synnerhet snabbladdare, som det idag endast finns ungefär 1.500.

Det finns dessutom flera "vita fläckar" på kartan, mest i glesbygden, där snabbladdare saknas helt. I augusti ifjol beslutade därför regeringen att satsa 50 miljoner per år i tre år på att subventionera snabbladdare i glesbygd. Målet: att det ska finnas en station med minst 50 kW var tionde mil längs Sveriges större vägar.

Sedan dess har det nya stödet delats ut i två omgångar, senast i februari, till sammanlagt 59 laddstationer, rapporterar TT.

Inte en enda av dessa står färdig ännu, uppger Trafiverket till nyhetsbyrån.

– Det är inte vi som sätter deadline utan företagen uppger själva när de får byggstart. Det handlar om vad de har för avtal och på många platser finns också tjäle i marken vilket innebär att det under vissa perioder inte går att bygga, säger Maria Attve Storm, projektadministratör på Trafikverket till TT.

Skyller på tillståndsprocesser

Från branschhåll pekar man på att det är många tillståndsprocesser som måste genomgås innan en ny laddstation kan byggas.

Det kan ta mellan sex och tolv månader att få godkännande för avstängningar, marktillstånd för att få gräva samt ok från elnätsägarna, menar Björn Öster, ansvarig för snabbladdningsinfrastruktur på Vattenfall InCharge som fått stöd utbetalat till drygt 20 laddstationer av Trafikverket.

– Det är inte bra alls, vi tycker att det är jättejobbigt. Vi gör vad vi kan men det handlar om myndighetsbeslut. Det är lika för alla, säger Björn Öster till TT.

Ministern: "En kommunal fråga"

Från regeringens håll menar man att det gått olika fort att bygga laddstationer i olika delar av landet. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman menar att det är "en kommunal fråga".

– Kanske är det så att det finns en ovana i den glesaste landsbygden att hantera det här. Då får vi ha en dialog med Trafikverket om vad vi kan göra för att underlätta, säger Anders Ygeman till TT.

Aktörerna som beviljats snabbladdarstödet har hittills fått ut 75 procent, eller drygt 37,5 miljon kronor. Resterande 25 procent betalats först ut när laddstationerna är i drift och Trafikverket fått in företagens slutredovisningar.

– Det är klart att när vi betalar ut stöd så vill vi se laddstolpen uppe så snabbt som det bara går, säger Anders Ygeman till TT.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.