EU:s bomb skakar om – helt nya avgasregler

Efter dieselgate har EU skärpt tonen mot biltillverkarna. Sedan flera år tidigare har EU-politikerna varit tveksamma till hur CO2-mätningen sker och den senaste tiden har det...
Annons

Efter dieselgate har EU skärpt tonen mot biltillverkarna. Sedan flera år tidigare har EU-politikerna varit tveksamma till hur CO2-mätningen sker och den senaste tiden har det visat sig att speciellt dieselmotorer släpper ut mycket större avgasmängder vid verklig körning, jämfört med labbtesterna.

Det politiska missnöjet övergår nu till ”mera verkstad och mindre snack”. Nästa år ska laboratoriumtesterna kompletteras med avgasmätning i trafik för att dels mäta de verkliga utsläppen men även förhindra fler avgasskandaler liknande den som Volkswagen orsakade genom att helt enkelt stänga av avgasreningen.

Det senaste EU-beslutet gäller mätning av partikelutsläpp. Tidigare har man mest titta på mängden av de så kallade PM10-partiklarna men nu ska även de mindre PM2,5-partiklarna mätas. De strängare reglerna ska gälla alla nya bilmodeller från och med september 2017 och alla nya bilar från september 2018.

För att rena mängden partiklar har de senaste årens dieselmotorer partikelfilter. Men allt fler bensinmotorer är också direktinsprutade – vilket gör att de får liknande problem med förhöjda mängder partiklar. Alternativet är portinsprutning, vilket ger bränslet mer tid att blandas med luften och då sjunker mängden partiklar. En del av de mera påkostade bensinmotorerna som utvecklats de senaste åren kombinerar både direktinsprutning och portinsprutning, men dubbla system ökar kostnaderna.

Som vi berättat tidigare har Volkswagen beslutat sig för att frivilligt införa partikelfilter som standard på alla bensinmotorer. Det steget lär i stort sett alla biltillverkare också få ta då det blir mycket svårt att nå de nya gränsnivåerna med direktinsprutade bensinmotorer, såvida de inte har partikelfilter.

Nackdelen med partikelfilter är att de ”bränner bort” partiklarna med regelbundna intervaller, genom att tillfälligt öka bränslemängden. Kör man mycket stadstrafik kan det vara svårt att få upp tillräckligt höga temperaturer och då kan partikelfiltret sättas igen och behöva bytas ut relativt snart, vilket många dieselbilsägare upptäckt är en dyrbar historia.

Ytterligare ett krav som EU ställer på biltillverkarna är att avgasutsläppen för varje bilmodell finns redovisade och är möjliga att hitta för att konsumenterna ska fatta välgrundade beslut innan bilköp.

 

Läs mer hos EU,Commission welcomes Member States’ agreement to further tighten car emissions testing in order to fight air pollution”.

 

Annons
Annons
Rulla till toppen