Alla Saab-cheferna frikänns på samtliga punkter av Vänersborgs tingsrätt

Alla Saab-cheferna frikänns på samtliga punkter av Vänersborgs tingsrätt
Jan Åke Jonsson och Victor Muller är två av de sju åtalade som frikänns helt. Foto: Miguel Villagran/Getty Images.

Idag kom domen för de sju personer som åtalats för ekonomiska brott, utförda under Saabs sista verksamhetsår. Samtliga frikänns, på alla punkter.

Bland de förra cheferna på Saab Automobile finns Jan-Åke Jonsson, Victor Muller och Kristina Geers. Samtliga riskerade fleråriga fängelsestraff och nekade till alla anklagelser från åklagaren.

Åklagaren menade att de tilltalade utfört grova ekobrott men Vänersborgs Tingsrätt valde alltså att fria de misstänkta på samtliga punkter.

Ekobrottsmyndigheten har arbetat med Saab-ärendet i flera år. Att de misstänkta nu frias på samtliga punkter gör att tidigare kritik förstärks mot åklagarmyndigheten.

När misstankarna om ekobrott utreddes 2013 valde chefsåklagare Olof Sahlgren att frihetsberöva tre tidigare chefer på Saab Automobile, Jan Åke Jonsson (vd), Karl Lindström (finanschef) samt Kristina Geers (chefsjurist). De släpptes efter cirka ett dygns förhör.

 

Pressmeddelande från Vänersborgs tingsrätt, i sin helhet:

"Vänersborgs tingsrätt har idag frikänt samtliga sju tilltalade som stått åtalade för brott begångna under Saabs sista verksamhetsår.
Tingsrätten anser inte att det sätt som Victor Mullers ersättning från Saab och ett avtal med en återförsäljare för den ukrainska marknaden redovisats i Saabs bokföring inneburit att Saabs bokföringsskyldighet åsidosatts. Inte heller har tingsrätten funnit att de uttalanden i media som förekommit från framförallt Victor Mullers sida har varit ägnade att påverka bedömningen av Saab i ekonomiskt avseende med hänsyn till i vilket sammanhang de förekommit där tyngdpunkten i medias rapportering legat på Saabs stora ekonomiska problem.
Slutligen har inte åklagaren i målet kunnat styrka att någon av de tilltalade gjort sig skyldiga till grov urkundsförfalskning och inte heller att revisionen av Saab för år 2010 fortsatt efter det att revisorerna intygat att de avslutat revisionen.
Vid denna bedömning ska samtliga tilltalade frikännas."

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Det här utslaget var väntat, enligt mig!
114
35