Audi anklagas för avgasfusk på A7 och A8 – 24.000 bilar återkallas

Audi anklagas för avgasfusk på A7 och A8 – 24.000 bilar återkallas
Det är okänt hur många svenska bilägare som eventuellt berörs av återkallelsen.

Audis bekymmer med "dieselgate" verkar inte ta slut. Under torsdagen riktade tyska myndigheter nya anklagelser mot Audi där man hävdar att avgasutsläppen fördubblas när ratten vrids mer än 15 grader – vilket alltså indikerar att bilen körs på landsväg och inte avgastestas.

Det är toppmodellerna Audi A7 och Audi A8 med 3,0 V6 TDI som pekas ut, 24.000 bilar tillverkade 2009–2013. Ungefär hälften av dessa såldes i Tyskland. Hur många svenska bilägare som eventuellt berörs är inte känt, Audi Sverige undersöker saken just nu.

De aktuella bilarna uppfyllde den gamla avgasnormen Euro-5, nyare bilar som är byggda enligt Euro-6 berörs alltså inte. Audi meddelade igår att man ska återkalla de 24.000 bilarna och uppgradera programvaran med början i juli.

När dieselgate briserade i september 2015 framkom det att Volkswagen använt speciella funktioner i motorstyrningen för att avgöra om en bil körs "som vanligt" eller används för avgastest. Nyligen knäckte forskare programkoden, som visade att motorstyrningen använde upp till tio olika sensorer och mätdata för att skilja på avgastest och landsvägskörning. Den olagliga programkoden har använts på elva miljoner fordon, globalt, med fyrcylindrig dieselmotor.

Volkswagens avgasfusk avslöjades av amerikanska forskare och de riktade snart misstankar mot även 3,0 V6 TDI, som används i olika modeller från Audi, Porsche och Volkswagen. Audi förnekade att V6-motorerna använde olaglig programkod för att ändra på motorstyrningen, men erkände så småningom att så var fallet.

De dieselbilar som levererades till USA använder AdBlue-insprutning för att uppnå de stränga, amerikanska avgaskraven. Tanken till AdBlue-vätskan var dock liten och behövde fyllas på med ett intervall på 100–200 mil, vilket Audis ingenjörer var missnöjda med. Genom att manipulera mängden AdBlue som sprutades in i avgasreningen förlängde man påfyllningsintervallet, men då blev också avgasutsläppen betydligt över de tillåtna gränsvärdena i USA.

I vilket syfte som avgasreningen manipulerats hos de 24.000 Audi-bilarna i Europa är inte känt. Vi uppdaterar artikeln när det finns mer information.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Mitt förtroende för Audi har inte rubbats ( =gasa).
54
193