Här inleds svenska tester med självkörande bilar

Det har blivit lättare att ansöka om att få testa självkörande fordon. Resultatet är att Transportstyrelsen har fått in fem ansökningar för nya projekt. Flera av dem väntas rulla igång inom kort.

Självkörande bilar kommer att bli en allt vanligare syn.

Transportstyrelsen har förenklat ansökningen om att få bedriva försöksverksamhet av självkörande fordon. Resultatet är fem ansökningar, där Volvokoncernen står för tre, varav Drive me-projektet är ett av dem, skriver Aftonbladet.

Drive Me-projektet är redan igång eftersom man fick dispens från kravet på typgodkännande hos Transportstyrelsen 2016. Bilarna, ett antal XC90, körs på utvalda gator i Göteborg men i och med de nya reglarna har Volvo varit tvungen att ansöka på nytt.

Det Transportstyrelsen först och främst tittar på är om företagen kan visa att försöken är säkra. Alla försök måste ha en förare eller operatör, i eller utanför, fordonet som är ansvarig för fordonets framfart.

Alla tillstånd kommer vara tidsbegränsade och alla bolag måsta ansöka på nytt efter ett år. Själva förordningen som reglerar testverksamheten upphör att gälla år 2022.

"Vi förbereder inför en anstormning av ansökningar, när de första är blir beviljade", säger Patrik Sveder på Transportstyrelsen till Aftonbladet

Här är några av det största svenska projekten som snart rullar i gång:

• Drive me-projektet kommer enligt Transportstyrelsen troligen beviljas tillstånd innan årsskiftet. Tanken var att projektet skulle gå in i nästa fas i december och låta 100 testfamiljer får varsin bil och delta i projektet. Villkoret är dock att förarna ska vara utbildade av Volvo. 

•  Statliga forskningsinstitutet Rise Viktoria leder ett projekt med danska operatören, Autonomous Mobility. Inledningsvis ska bussen köras inne på Chalmersområdet. Projektet ska syfta till att testa om små självkörande bussar kan ersätta parkeringsplatser i bostadsområden.

Volvo och sopbilsföretaget Renova testar självkörande sopbilar i Göteborg. Testprojektet avslutas vid årsskiftet. Nästa steg är att testa den självkörande sopbilen i verklig miljö. Den exakta platsen är ännu inte spikad.

• Självkörande lastbilar i gruvor. Målet är att lastbilarna ska komma upp ovan jord för att agera på avgränsade områden – och i slutändan ute i vanlig trafik.

• Bussbolaget Nobina vill testa självkörande bussar mellan Kista Galleria och Victoria Tower. Bussarna åker på en digital räls och spelar in färdvägen. Projektet syftar till att kollektivtrafiken ska erbjuda resenärerna resor från dörr till dörr.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag har sett en självkörande bil i trafik.
102
63