Facit för nya miljözonen: 220.000 fick böter – värstingen tvingas betala 160.000

Totalt har 224.000 böter skrivits ut för förare som struntar i miljözonen.

Facit för nya miljözonen: 220.000 fick böter – värstingen tvingas betala 160.000

London har infört tuffa regler för bilar med förbränningsmotorer i den nya miljözonen. Den kallas ULEZ (Ultra Low Emission Zone) och trots att den stött på hård kritik från flera håll ska den utvidgas och bli större framöver.

Målet är att förbättra luftkvaliteten som länge varit för dålig i många delar av centrala London. Alla bilar som åker in i trängselzonen får betala 140 kronor per dygn, och den som åker in med en bil som inte klarar de senaste årens utsläppsregler får betala ännu mer. Avgiften för lastbilar och bussar är ännu högre.

Miljözonen har inneburit att 13.500 färre bilar körts in i zonen varje dag, enligt borgmästaren Sadiq Khan, och halterna av kväveoxider i centrala zonen har minskat med 36 procent sedan februari 2017.

Men det finns också många förare som helt enkelt struntar i zonen. Till skillnad från förslaget om miljözon i Stockholm övervakas den i London av ett system som läser av registreringsskyltar. Den som kör in en smutsig bil utan att betala får betala straffavgift.

380 miljoner i intäkter

Totalt har 224.000 straffavgifter skickats ut mellan 11 maj och 31 augusti. 32.000 förare har fått fler än en straffavgift och en av dem har hela 81 straffavgifter på totalt 162.000 kronor.

Sedan det infördes har systemet inneburit 383 miljoner kronor i intäkter och 132 miljoner har skickats ut i straffavgift.

Miljözoner är något som diskuterats flitigt även i Sverige. En miljözon på Hornsgatan i Stockholm är klubbad och ska införas den 15 januari 2020. Reglerna för vilka bilar som får köra in i miljözonen ska skärpas efterhand.

Polisen har inte sagt sig ha resurser att övervaka miljözonen i Stockholm och nu finns en idé om att använda parkeringsvakter eller elektronisk övervakning som med trängselskatten.

 
Jag tycker miljözoner är en bra idé.
177
226