Regeringen: Så ska diesel och bensin försvinna – förbud och höjda priser

Regeringen vill förbjuda försäljning av nya fossilbilar 2030 inom hela EU. De vill också fasa ut fossil bensin och diesel genom att höja priserna.
Annons

Regeringens föreslår genom sin utredare Sven Hunhammar att försäljningen av fossila drivmedel fasas ut till 2040. Något förbud är det inte fråga om, istället ska priserna på fossil bensin och diesel höjas.

– Högre drivmedelspriser blir en viktig drivkraft både för elektrifiering, energi­effektivisering och minskad trafik, skriver utredare Sven Hunhammar i en debattartikel i DN.

Den som vill köra en bil förbränningsmotor efter 2040, till exempel en entusiastbil, måste tanka förnybart drivmedel.

Regeringen vill se ett förbud av försäljning av bilar med förbrännningsmotorer, med undantag av laddhybrider, med start 2030. De önskar att detta beslut tas på EU-nivå eftersom ett svenskt beslut skulle strida mot EU:S regelverk. Det finns redan i dag flera länder som vill förbjuda nya bensin- och dieselbilar inom EU 2030.

– Utredningen föreslår att Sverige bör verka för EU-omfattande nollutsläppskrav för nya personbilar i förordningen om nya bilars koldioxid­utsläpp till 2030 eller så snart som möjligt därefter och senast 2035. Ett nollutsläppskrav innebär i praktiken att personbilar med förbrännings­motor fasas ut i nybilsförsäljningen i hela EU, skriver Hunhammar. 

Regeringens utredning förslår inte bara förbud och piskor, utan även morötter. Det föreslås utökade satsningar på laddinfrastruktur.

– Den snabba tekniska utvecklingen på elektrifieringsområdet, gör att utfasningen kan ske lättare än vad som bedömdes möjligt bara för några år sedan. 

Annons
Annons
Rulla till toppen