Volvo Cars och Uber visar självkörande, autonom XC90 produktionsbil

Taxibolaget Uber har utvecklat teknik som gör Volvo XC90 kapabel att köra helt själv, utan förarassistans. Volvos egen teknik för autonoma bilar ska presenteras i början av 2020.

Volvo Cars och Uber visar självkörande, autonom XC90 produktionsbil

Det var 2016 som Volvo Cars och taxibolaget Uber inledde ett samarbete kring självkörande bilar. Nu har man nått så långt att man har en produktionsfärdig XC90, redo att användas som självkörande taxi.

Volvo XC90 har i sitt grundutförande flera säkerhetsfunktioner som Uber kompletterar med sin egenutvecklade teknik. Det finns ett antal reservsystem för såväl styr- och bromsfunktioner samt extra räckvidd och ett integrerat batteri. Skulle någon av de primära systemen sluta att fungera, av någon anledning, är reservsystemen utformade för att snabbt kunna stanna bilen.

Den produktionsbil som visas idag med självkörande kapacitet är en del av det kommersiella avtal som Volvo Cars ingick med Uber 2016 för leverans av tiotusentals autonoma körklara bilar i grundutförande de kommande åren.

"Vi tror att autonom körteknik kommer att göra att vi kan förbättra säkerheten ytterligare, grunden för vårt företag," säger Håkan Samuelsson, vd och koncernchef för Volvo Cars. "I mitten av nästa årtionde förväntar vi oss att en tredjedel av alla bilar som säljs kommer att vara helt autonoma. Vårt avtal med Uber understryker vår ambition att vara förstahandsvalet för världens ledande appbaserade taxibolag."

"Att ha ett nära samarbete med företag som Volvo är en viktig del för att effektivt bygga en säker, skalbar självkörande fordonsflotta," säger Eric Meyhofer, vd för Uber Advanced Technologies Group. "Volvo har länge varit känt för sitt engagemang för säkerhet, vilket är hörnstenen i deras senaste produktionsklara självkörande bil i grundutförande. Kombinerad med vår självkörande teknik kommer denna bil att vara en viktig ingrediens i Ubers autonoma produktsvit."

Volvo Cars utvecklar egen teknik för självkörande fordon som integreras i SPA2-plattformen, som bland annat bildar grunden i nästa generation XC90. Den här tekniken ska möjliggöra förarövervakad autonom körning i tydligt skyltade områden som motorvägar och ringleder.

Volvos vision är att självkörande, autonom teknik kan innebära betydande trafiksäkerhetsfördelar för samhället som helhet när alla fordon är autonoma. Till dess kan den självkörande tekniken eliminera vardagliga uppgifter som körning i trafikstockning med många start och stopp.

Samarbetet mellan Volvo Cars och Uber har kantats av en hel del uppmärksammade fall av farlig körning med rödljuskörning och krascher. Uber fick sluta testa tekniken i San Francisco då myndigheterna bedömde den som allt för farlig.

Tragiskt nog ledde Ubers tester även till en dödsolycka i USA. Det var i mars 2018 som en självkörande Uber-bil nattetid körde på en kvinnlig cyklist. Taxiföraren upptäckte kvinnan allt för sent och Ubers teknik kunde uppenbarligen inte heller hindra olyckan. Vid olyckstillfället var Volvos egna säkerhetssystem deaktiverade. Hade Volvos autobromssystem varit aktivt hade olycka förmodligen kunnat undvikas.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag hade gärna använt en självkörande Uber-taxi utan förare!
Ja
84
40
Nej