Audis syntetiska e-diesel ska ge nästan helt koldioxidneutral körning

Audis syntetiska e-diesel ska ge nästan helt koldioxidneutral körning

En av biltillverkarna som är fast beslutna om att dieselbilarna har en framtid är Audi. Utvecklingschefen Peter Mertens, som lockades över från Volvo, har gjort klart att Audi "tror på diesel".

Ett tecken på det, och på att dieseln kanske har utvecklingspotential kvar, är att Audi sedan några år satsar på förnybar och syntetiskt framställd så kallad e-diesel.

En ny anläggning i Schweiz ska framställa 400.000 liter e-diesel per år med hjälp av vattenkraft, med start nästa år. Enligt Audi kan e-dieseln användas för att dieselbilar ska kunna köras nästan koldioxidneutralt.

Reiner Mangold är chef för hållbar produktutveckling på Audi.

"Tack vare ny teknik kan vi producera e-diesel effektivt i små volymer, vilket gör det ekonomiskt. Pilotanläggningen gör det dessutom möjligt att lagra förnybar energi", säger Reiner Mangold, chef för hållbar produktutveckling på Audi.

Så här går tillverkningen till när överskottsel från vattenkraft omvandlas till syntetiskt bränsle:

• Vatten separeras till väte och syre med hjälp av elektrolys.
• Vätet reagerar med koldioxid från atmosfären eller rester från bioanläggningar i en mikroprocessteknik.
• De långa kolväteskedjorna separeras till det som Audi kallar e-diesel.

Audi tillför alltså inget nytt kol utan använder kol som redan är förbrukad, antingen genom att den fångas in från luften eller hämtas från förbränningen i exexempelvis bioanläggningar. Målet är att e-dieseln ska kunna användas även i bilar som redan rullar på vägarna. Det här är än så länge ett test och exakt hur e-dieseln ska distribueras är inte klart.

Audi experimenterar också med e-bensin och de senaste åren har den syntetiska bränslefamiljen också utökats med e-gas, som nu används för att minska gasmodellernas miljöpåverkan.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tror dieselmotorn har mycket förbättringspotential kvar!
690
74