Lista: Riksdagspartierna svarar om de nya förmånsvärdena

Vi frågade samtliga av riksdagspartierna om de nya förmånsvärdena – här är deras fullständiga svar.

Lista: Riksdagspartierna svarar om de nya förmånsvärdena

Regeringens nya förslag till justerad bilförmån är på väg genom riksdagen och går den igenom blir det i genomsnitt 9.000 kronor dyrare per år att skaffa förmånsbil efter den 1 juli 2021. Förslaget har fått kritik från flera remissinstanser och Skatteverket har själva kommit med ett motförslag.

Uppdatering 21/4: I en tidigare version av denna artikel hade tre av enkätsvaren från Miljöpartiets Lorentz Tovatt förväxlats med Centerpartiets Per Åsling. Det har nu åtgärdats.

Vi på ams skickade ut en enkät till riksdagspartierna för att få klarhet i vad de tycker i frågan. Artikeln med chefredaktör Alrik Söderlinds analys hittar ni i ams nr 10/2021 (och snart även på sajten) där vi inte riktigt fick plats med alla enkätsvar.

Här följer därför partiernas fullständiga svar på vår enkät.