Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson.

Niklas Wykman, Moderaterna

Moderaterna svarade inte på ams enkätfrågor men kommer med följande svar:

Vi motsätter oss regeringens försämringar för tjänstebilen. Regeringens förslag gör det mindre lönsamt att arbeta och försvårar för företagande utanför städerna. Det är dessutom svårt att se någon miljönytta med försämringarna.

Skatteverkets förslag riskerar att gynna företag som är verksamma i städer och missgynna företag på landsbygden. Det finns redan en styrning genom drivmedelsskatten och man bör inte introducera fler förslag som försvårar för landsbygden.

Regeringens förslag är mer än något annan en skattehöjning på att arbeta och vara beroende av bilen. Miljönyttan är låg. Vi motsätter oss förslaget och kommer att rösta nej.