Jessica Thunander (V), arbetande ersättare i trafikutskottet.

Jessica Thunander, Vänsterpartiet

Dyra bilar ska bli billigare. Bilar som kostar över 650.000 kronor får lägre förmånsvärde.

Beskattningen ska utgå från att förmånens faktiska värde ska beskattas som inkomst. 1,1% av förmånsbilarna 2018 kostade över 650.000, men förändringens effekter bör (och ska) utvärderas.

Kostnaden för elbilar ökar rejält, för de billigaste elbilarna med runt 80 procent.

Förslaget innehåller inget ändringsförslag av nedsättningen förmånsvärdet för bl a elbilar. Den finns alltså kvar. Den relativa kostnaden av att inneha en miljöanpassad förmånsbil i förhållande till en konventionell (diesel- eller bensindriven) förmånsbil påverkas inte av förslaget.

De som kör över 1.000 mil i tjänsten – som alltså har bilen som ett arbetsredskap och inte främst en förmån – kommer att få kraftigt ökade kostnader.

Den som måste använda bil som ett arbetsredskap ska av arbetsgivare eller företag tillhandahållas en tjänstebil, inte en förmånsbil.

Vad anser du om Skatteverkets eget förslag till förmåns-beskattning?

Vi står bakom regeringens förslag.

Anser du att Regeringens förslag kommer att skynda på omställningen till elektrifierat?

Vi stödjer intentionen att minska subventionen för förmånsbilar, som i dagsläget främst har gynnat höginkomsttagare och män som grupp. Med minskade subventioner kan pengarna användas till att öka investeringarna för omställningen av transportsektorn.

Främjar Regeringens förslag jämlikheten?

Förmånsbilar över lag gynnar främst män som är höginkomsttagare. Vi ser inte att förslaget gör någon skillnad gentemot hur det ser ut idag.

Röstar du för Förslaget?

Ja.

Andra åsikter i frågan?

Regeringen når inte idag det viktiga klimatmålet om minskade utsläpp med 70 procent till 2030 för transportsektorn. Vi vill därför ha fler styrmedel för en snabbare omställning av fordonsflottan. Vi vill öka investeringarna i laddinfrastruktur, ett mer miljöstyrande bonus malus, stöd till bilpooler och bildelning, ökade investeringar i kollektivtrafiken och konverteringsstöd för att konvertera fossilt drivna bilar till biodrivmedel.