Fem länder vill försena förbränningsmotorförbud

Alla är inte överens. Det planerade förbudet mot förbränningsmotorerna som kan börja gälla 2035 välkomnas inte av alla länder. De här länderna är emot förslaget!

Fem länder vill försena förbränningsmotorförbud
Tyskland har tidigare sagt nej till förbudet.

Italien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien samt Portugal. De här länderna, utöver Tyskland som tidigare sagt nej till förbudet, vill inte se ett totalt förbud mot förbränningsmotorer som EU planerar införa från och med 2035, uppger Reuters.

Alla fem länder vill i stället se en senareläggning av förbudet - med hela fem år.

EU:s plan är att ta itu med transportutsläpp och därför vill man påskynda elektrifieringen. Förslaget som EU kommissionen lade fram förra året skulle kräva en 100-procentig minskning av CO2-utsläppen från nyproducerade bilar. Förbudet skulle börjat gälla från och med 2035.

De fem länderna som nu ställt sig emot förslaget vill istället se en 90-procentig minskning från och med 2035 och en 100-procentig sådan från och med 2040 och framåt.

I början av juni stödde EU-parlamentet förslaget, men den sista instansen kommer avgöra huruvida förbudet blir av eller inte och under vilka parametrar. Ministrar från respektive EU-länder planerar att komma överens redan nästa vecka. 

Totalt förbud från och med 2035 är fel väg att gå!
245
85
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.