Regeringen: Bilbälte i A-traktor blir snart ett krav

Regeringen har beslutat att alla som färdas i en A-traktor måste ha bilbälte. Det blir också begränsningar i antalet passagerare.
Annons

– A-traktorn är ju ursprungligen en traktor som är ett fordon som har använts i jordbruket men också används för ungdomars mobilitet. Lagstiftningen har helt enkelt inte hängt med. Nu täpper vi till det hålet, säger Andreas Carlson (KD), infrastruktur- och bostadsminister till Sveriges Radio.

På uppdrag av den tidigare regeringen har Transportstyrelsen sett över regelverket för A-traktorer. Vid dagens regeringssammanträde beslutade regeringen att gå vidare med flera av förslagen från Transportstyrelsen genom att ändra trafikförordningen-

Från och med den 31 augusti måste den som åker i en A-traktor använda bilbälte. Den som bryter mot kravet kan dömas till böter.

– Att ha bälte i vilket motorfordon som helst borde vara en självklarhet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Nya regler för antalet passagerare i en A-traktor

Trots att baksätet inte får användas är det vanligt med många passagerare i en A-traktor. Det är en olycksrisk och därför beslutar regeringen att det får bara åka en passagerare per sittplats.

– Vi har sett fler problem med att det sitter flera personer i samma säte. och nu begränsas det till en person per säte, säger Andreas Carlsson.

Regeringen har också förtydligat regelverket om 30 km/h som maxhastighet för A-traktorer. Dagens regler säger bara att ”en A-traktor inte får vara konstruerad för att kunna köras i mer än 30 kilometer i timmen”.

45 km/h och körkort

Framöver kan maxhastigheten komma att ändras till 45 km/h. Det föreslår EU-kommissionen. I samband med den ändringen blir det krav på B1-körkort för att köra A-traktor.

Sedan tidigare har infrastrukturminister Andreas Carlson meddelat att det ska införas ett krav på att A-traktorer ska ha vinterdäck, enligt samma regelverk som gäller för personbilar.

Annons
Annons
Rulla till toppen