Volkswagens tidigare koncernchef Martin Winterkorn åtalas för avgasfusk i USA – men sitter säker

Volkswagens tidigare koncernchef Martin Winterkorn åtalas för avgasfusk i USA – men sitter säker
Åklagare från både Tyskland och USA undersöker Martin Winterkorns inblandning i dieselgate.

Åtalet mot den tidigare koncernchefen Martin Winterkorn tog sin början redan 2016, då amerikanska myndigheter inledde en förundersökning som omfattade sex chefer från Volkswagen. VW-cheferna misstänktes vara inblandade i det avgasfusk som upptäcktes under 2015 – även känt som "dieselgate".

En åklagare i Detroit bestämde sig i mars för att åtala Martin Winterkorn. Åtalet blev offentligt i torsdags, då man ansåg att ett offentliggörande av dokumenten inte påverkar den fortsatta utredningen.

Åtalet handlar om att Martin Winterkorn bidragit till att vilseleda de amerikanska myndigheterna. Winterkorn ska aktivt medverkat och tagit beslut i Volkswagens ansträngningar för att vilseleda myndigheterna i USA.

Att försöka vilseleda myndigheter och undanhålla information är inget man tar lätt på i USA. Att en före detta koncernchef i ett så stort företag åtalas är mycket ovanligt. Martin Winterkorn lämnade sitt uppdrag som koncernchef 23 september 2015, som en direkt konsekvens av dieselgate.

De övriga fem, före detta VW-chefer, som också åtalas är Richard Dorenkamp, Jens Hadler, Bernd Gottweis, Heinz-Jakob Neusser och Jürgen Peter. Sammanlagt är det tretton VW-chefer, nuvarande eller före detta anställda, som riskerar att gripas om de befinner sig i USA. Risken att de utlämnas från Tyskland är dock liten, normalt utlämnas bara tyska medborgare till EU-länder.

En person som inte var medveten om riskerna var Oliver Schmidt, som befann sig på semester i Florida i början av 2017 när han greps av FBII december 2017 fick han maxstraffet sju års fängelse och böter på 400.000 dollar för sin medverkan i Volkswagens försök att mörklägga avgasfusket. Även James Robert Liang, tidigare Volkswagen-anställd, har dömts till 40 månaders fängelse och 200.000 dollar i böter.

Även åklagare i Tyskland undersöker Martin Winterkorns inblandning i Volkswagens avgasfusk, som omfattade totalt elva miljoner fordon. Martin Winterkorn har tidigare sagt att han inte kände till avgasfusket, och hade han gjort det skulle han stoppat det. Exakt när Winterkorn fick informationen har han dock inte sagt.

De tyska åklagarna arbetar med uppgifter som säger att Volkswagens företagsledning fick en powerpoint-presentation den 27 juli 2015 där man i detalj redogjorde avgasfusket och dess omfattning. Trots det hände inget förrän i september, då de amerikanska myndigheterna avslöjade avgasfusket.

Det var fredagen den 18 september 2015 som den amerikanska myndigheten EPA meddelade att man funnit en anordning i motorstyrningen till Volkswagens dieselmodeller som kunde ändra avgasreningen. Fuskanordningen var utformad så att den försämrade avgasreningen vid "vanlig" körning, men kunde själv avgöra om bilen var i en testsituation – och då fungerade avgasreningen fullt ut. När avgasreningen inte fungerade kunde utsläppen av kväveoxider, NOx, öka till en nivå som var upp till 40 gånger högre än gränsvärdet i USA.

EPA hade då haft en dialog under flera månader med Volkswagen för att ta reda på orsakerna till de höga NOx-utsläppen. Att inte uppfylla avgasnormen är otillåtet (då får inte bilmodellen säljas och tillverkaren får böta upp till 37.500 dollar per bil) men att dessutom undanhålla eller dölja uppgifter är olagligt.

Eftersom Volkswagen-koncernen sålt nästan en halv miljon dieselbilar i USA med "fuskanordningen" blev bötesbeloppet högt. I januari 2017 nådde man en uppgörelse som innebar att Volkswagen betalade 39 miljarder kronor i böter för avgasfusket.

Det var när forskare på West Virginia University i USA testade Volkswagenmodeller på landsväg som man upptäckte chockerande höga halter av NOx. Vid landsvägskörning under våren 2014 uppmättes NOx-nivåer som var upp till 40 gånger högre än den tillåtna maxgränsen. Testerna skedde på landsväg, inte i en laboratoriummiljö. Universitetets person trodde först att man gjort något fel vid mätningen av Volkswagens dieselmotorer. Allting dubbelkontrollerades och referensfordon användes, men mätningarna var korrekta.

Ganska snart riktades misstankarna mot mjukvaran i motorstyrningen. På något sätt kunde bilmodellerna i vissa lägen gå över i ett "test mode" där NOx-värdena justerades ner till korrekt nivå. Men vid vanlig landsvägskörning var NOx-värdena alltså betydligt högre.

På ett mycket skickligt sätt räknade mjukvaran på egen hand ut när bilen testades och när den kördes som vanligt. "Test mode" aktiverades när inget styrutslag gjorts under en viss tid (bilen står alltså still på en rullande landsväg) samt temperaturen och lufttrycket var inom vissa intervall (= labbmiljö).

I en amerikansk stämningsansökan från 2016 finns det uppgifter som pekar mot att Volkswagens avgasfusk på dieselmotorer var känt av företagsledningen redan 2006. Enligt dokumenten ska minst 24 ingenjörer och chefer inom VW Group känt till avgasfusket. I denna grupp ingick dåvarande utvecklingscheferna Wolfgang Hatz, Heinz-Jakob Neusser och Ulrich Hackenberg.

 

I april 2015 kom intervjun i Der Spiegel som fick hela bilindustrin att häpna. VW-patriarken och styrelseordföranden Ferdinand Piëch (till vänster) markerade i artikeln sitt missnöje med koncernchefen Martin Winterkorn. Ett uttalande som väckte stor förvåning då de två varit vänner i decennier och styrt Volkswagen Group som ett oskiljaktigt radarpar. Kanske var det ett resultat av att Ferdinand Piëch fått kunskap om avgasfusket och förstod vad som skulle hända. Piëch lämnade sina uppdrag inom Volkswagen och har även sålt sina aktier.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tror att Martin Winterkorn blir åtalad för sin inblandning i dieselgate.
15
1