Ny genomgång: Tanka klimatsmart diesel – lättare sagt än gjort

Premium Antalet mackar som säljer HVO-diesel har ökat de senaste månaderna. Men när det gäller biodiesel har antalet mackar istället minskat, visar vår granskning.

Ny genomgång: Tanka klimatsmart diesel – lättare sagt än gjort

Intresset för att tanka mer klimatsmart diesel ökar explosionsartat. Men tyvärr är det inte alltid så enkelt i praktiken.

Tidigare i år gjorde vi en stor genomgång av alla olika typer av diesel som sänker utsläppen. Det handlade dels om "vanlig" diesel som går att tanka i alla olika bilar, och dels om så kallad HVO-diesel som är helt fossilfri. Där behöver bilen vara godkänd av tillverkaren för att garantin och försäkringen ska gälla.

Vår genomgång visade att det finns stora skillnader mellan de olika bränslen som kedjorna säljer, och att det till exempel är vanligt med tillsatser av palmolja som är kritiseras från miljöhåll.

När vi gjorde genomgången fanns totalt 466 mackar i Sverige som sålde "vanlig" diesel med bättre klimatprestanda än helt fossil diesel, och 194 mackar som sålde HVO.

Läs också: Här är tillverkarna som tillåter HVO-diesel – men palmoljan kritiseras

Det kan låta mycket men i själva verket är utbudet av båda dieseltyperna ganska skralt i förhållande till hur många mackar som finns totalt. Förra året fanns 2.659 mackar i Sverige enligt SPBI (Svenska Petroleum- och Biodrivmedelinstitutet) vilket innebär att HVO bara finns på sju procent av alla mackar, och biodiesel finns på 18 procent av mackarna.

Anledningen är kort sammanfattat att efterfrågan på dessa typer av diesel är betydligt högre än tillgången. Personbilarna konkurrerar också med många andra transportslag som också vill komma åt "miljöbränslena".

När vi nu på hösten gör en ny genomgång av hur många mackar som säljer de olika dieseltyperna visar det sig att utbudet inte ökat särskilt mycket totalt sett.

Läs också: Här är bästa dieseln för din bil – jämför alla mackar

När det gäller HVO-diesel som bilen alltså måste vara godkänd för har utbudet ökat med 19 procent. HVO100 finns i skrivande stund att tanka på 230 mackar, jämfört med 194 mackar i juni. Det är en ökning med 36 mackar.

Circle K har lagt till hela tolv nya HVO-mackar och eftersom ökningen sker från så låga nivåer blir ökningen 120 procent. Även OKQ8 har lagt på några HVO-mackar medan Preem istället har sex färre HVO-mackar idag än tidigare i år.

Läs också: Biodiesel med palmolja blir vanligare: "Det är absurt"

Tittar vi på mackkedjan som lagt till flest HVO-mackar ligger Energifabriken bäst till. Där har antalet HVO-mackar ökat med 19, eller 68 procent, bland annat på grund av att Energifabriken köpt upp företaget Ecobränsle. Kedjan har mackar från Ystad till Hudiksvall och bygger just nu en ny i Storuman. 

"Vårt fokus är tunga transporter, så det handlar om obemannade tankstationer som oftast är placerade där tung trafik rör sig. Vi har till exempel ett flertal hos Scanias återförsäljare. Men personbilar är också välkomna, men de får leva med att vi gör det på tunga transporters villkor", säger Henrik Fridholm, marknadschef på Energifabriken.

Mack Bränsle Mackar juni Mackar oktober Förändring
Circle K Miles Bio HVO100 23 23 0
Circle K HVO100 10 22 12
OKQ8 Diesel Bio HVO100 57 67 10
Preem HVO Diesel 100 35 29 –6
Shell HVO100 17 17 0
Energifabriken HVO 28 47 19
Qstar HVO 24 25 1
Totalt   194 230 36

När det gäller lite mer klimatsmart vanlig diesel som går att tanka i alla bilar har utbudet faktiskt minskat. Idag finns 443 mackar att tanka den här typen av diesel vid. Tidigare i år var den siffran 466 mackar – alltså en minskning med 23 mackar eller fem procent.

Circle K har tagit bort hela 25 mackar med den här typen av diesel. I övrigt är det bara små skillnader jämfört med när vi gjorde granskningen tidigare i år. 

Så här svarar Circle K:s kommunikationschef Maria Philipson om minskningen:

"Med anledning av reduktionsplikten sker förändringarna i antalet stationer som erbjuder olika typer av drivmedel. Vi justerar vårt utbud för att erbjuda marknaden rätt typer av bioninblanding. Under oktober ökade vi antalet stationer som erbjuder Miles Diesel Bio ytterligare och under november månad kommer vi öppna ytterligare sju stationer med HVO100."

Mack Bränsle Mackar juni Mackar oktober Förändring
Circle K Miles Diesel Bio 245 220 –25
OKQ8 GoEasy Diesel Extra 12 13 1
Preem Evolution Diesel Plus 20 21 1
Shell Citydiesel 180 180 0
ST1 1st Renewable Diesel 9 9 0
Totalt   466 443 –23

Läs också: Försvarar palmoljan i HVO-dieseln: "Rätt väg att gå"

 
Jag kör dieselbil.
129
28